منو غذا فرنگی

پاستا آلفردو
پاستا آلفردو 229/000 تومان

سینه مرغ ، قارچ ، پنیر ، خامه، شیر

229/000 تومان
پاستا پستو 219/000 تومان

سینه مرغ ، قرچ ف پنیر پارمسان ، سس پستو

219/000 تومان

فیله گوساله ، قارچ ، سیب زمینی ، سس قارچ یا فلفل

359/000 تومان
تی بون استیک 619/000 تومان

راسته گوساله ، سس قارچ ، سس سالسا ، سیب زمینی ، سبزیجات

619/000 تومان
استیک ریبای 749/000 تومان

دنده گوساله ، سس قارچ ف سس سالسا ، سیب زمینی ، سبزیجات ،

749/000 تومان

رفیله گوساله ، سس قارچ ، سس نیویورکی ، سیب زمینی ، سبزیجات

569/000 تومان
استیک فرنگی 539/000 تومان

فیله گوساله ، سس قارچ ، سس گشنیز ، سیب ژمینی ، سبزیجات

539/000 تومان
 مرغ اسپانیایی
مرغ اسپانیایی 349/000 تومان

سینه مرغ ، سس سالسا ، پنیر پیتزا و ورقه چدار سیب زمینی ، سبزیجات پنیر سیب زمینی سرخ شده ، سبزیجات

349/000 تومان

دو تکه فیله مرغ با پنیر پیتزا

289/000 تومان
چیکن استیک
چیکن استیک 249/000 تومان

سینه مرغ ، سس قارچ ، سس زرشک ، سیب زمینی ، سبزیجات

249/000 تومان