منو غذای دریایی

میگو سوخاری 349/000 تومان

با سس تارتار

349/000 تومان

400 گرم استیک

299/000 تومان
-----------------
میگو کبابی

با سس تارتار

349/000
قزل آلا کبابی
قزل آلا کبابی 319/000 تومان

400گرم استیک

319/000 تومان
لابستر ویژه -----------------
-----------------